18 octombrie 2011

Amplificator auto de putere 2x22W     Amplificatorul de putere prezentat poate fi realizat pe acelaşi cablaj cu trei tipuri de circuite integrate produse de Philips: TDA1552Q, TDA1553Q Şl TDA15S7Q.
Schema electrică de principiu a montajului este prezentată în figura 1. Acesta asigură o putere muzicală maximă de 22W per canal pe o sarcină de 4Ω, fiind destinat în special utilizării în autoturism.
     Principalele date tehnice ale amplificatorului sunt oferite în tabelul de mai jos. Sensibilitatea la intrare este de 40mV pentru montajul cu circuitul integrat TDA1557Q, respectiv 400mV pentru montajele realizate cu TDA1552Q şi TDA1553Q. Alimentarea se face cu tensiune cuprinsă în intervalul 12...18V. În nici un caz nu se va depăşi valoarea de 18V deoarece se produce defectarea circuitului integrat. Aceste circuite integrate au etajele de ieşire configurate în punte, ceea ce permite dezvoltarea unei puteri mari pe sarcină în condiţiile alimentării de la un acumulator auto. Schema internă simplificată a lui TDA1553Q este prezentată în figura 2. Acesta are în plus, fată de celelalte două modele, un circuit care la apariţia unei componente continuie pe sarcină blochează funcţionarea circuitului cu o întârziere dictată de C4. Circuitele integrate dispun de protecţie la scurtcircuit pe oricare dintre ieşiri, fie spre masă sau plusul alimentării, fie de-a lungul sarcinii, la supraîncălzirea cip-ului şi la conectarea inversă a tensiunii de alimentare; aceste situaţii accidentale duc la blocarea funcţionării până la eliminarea cauzei care le produc.

     După cum este arătat in tabel şi din analiza schemei, câştigul în tensiune al amplificatoarelor integrate este fix. În funcţie de nivelul tensiunii de alimentare, măsurată la pinul 11, circuitele integrate realizează funcţia de stand-by, mute şi funcţionare normală. Acest pin este conectat la polul pozitiv al sursei de alimentare printr-un circuit de integrare care realizează o pornire lentă a amplificatorului, eliminându-se astfel, în parte, efectele nedorite ale regimului tranzitoriu manifestat la punerea sub tensiune.
Condensatorul C4 se montează numai în cazul utilizării circuitului TDA1553Q; cu ajutorul său se realizează timpul de întârziere pentru protecţia boxelor, la componenta continuă care poate apare accidental la ieşire. Pentru o întârziere de 0,5s producătorul recomandă, în notele sale de aplicaţii, valoarea de 4,7µF.

     Condensatoarele C3 şi C6 îmbunătăţesc filtrajul tensiunii de alimentare, iar prin C1 şi C2 se preia semnalul audio, supus prelucrării, pe ambele canale.
Amplificatorul descris este de o mare simplitate, putându-se realiza uşor şi rapid, deoarece necesită un număr minim de componente pasive.
Desenele circuitului imprimat, văzut dinspre faţa cu lipituri şi cel de amplasare a componentelor sunt prezentate în figurile 3, respectiv 4.


  
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu