19 octombrie 2011

Controler audio stereo


     Montaj ce se poate intercala într-un lanţ electroacustic, pentru prelucrarea semnalelor electrice ce se aplică amplificatorului de putere.
Orice lanţ electroacustic modern are  intercalat  şi   sistemul   de prelucrare a semnalului audio provenit de la sursele primare: microfoane, bandă magnetică, suport digital, etc.
Acestui scop de prelucrare îi corespund proprietăţile circuitelor integrat TDA 1524 şi TDA 1526.
Cu unul din aceste circuite se poate realiza destul de uşor, fiindcă nu necesită multe componente pasive, un controler care, în plus, este şi stereo.

      Funcţiile principale ale montajului, cu schema electrică în fig.1, sunt: stabilire volum, control balans, control frecvenţe joase şi control frecvenţe înalte.
Toate aceste funcţii sunt asigurate în curent continuu eliminându-se în felul acesta circuitele reactive sau RC. Astfel variaţia nivelului de ieşire se poate regla într-un domeniu de valori în raport de 100dB.
Curba de răspuns poate fi corectată la 16kHz cu ±15dB iar la frecvenţa de 40Hz cu +17 sau -19dB.
Cu toate aceste reglaje distorsiunile armonice nu depăşesc 0,5%. Variaţia tuturor efectelor de reglaj poate fi liniară sau să urmeze curba fiziologică a urechii, după cum sunt cuplate contactele K1 şi K2.
Construcţia acestui controler este simplă, ordinea de plantare fiind: pe primul loc. ştrapurile şi componentele pasive iar în final circuitul integrat.
Alimentarea montajului se poate face cu tensiuni între 8 şi 16V iar curentul absorbit este de aproximativ 35mA.
Identificarea componenielor este dată în desenul de echipare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu